GESCHIEDENIS PROJECTS

BRoM en BRoM + zoeken naar verschillende partners om de werking te verstevigen en verder inhoudelijk te verdiepen. Verschillende langdurige projecten worden daarbij op poten gezet in samenwerking met scholen, sociaal-culturele, welzijns- en onderwijsorganisaties.

SInds 2011 krijgt BroM ondersteuning van het Vlaams Gewest en de VGC. De beleidsnota Onderwijs VGC en de visietekst kan u terugvinden in onderstaande links. BroM BroM en BRoM + gaan helemaal facebook! De nieuwe media kent voor opons geen grenzen meer. Volg de link en like ons alvast!

Beleidsnota Onderwijs VGC//
http://www.vgc.be/NR/rdonlyres/A9B56F07-CD89-4223-9EFE-338A76017CFC/0/beleidsnota_20092014_onderwijs_en_vorming.pdf

Visietekst VGC//
http://bop.vgc.be/onderwijs/taalvaart/visietekst%20brede%20school%20(16-12-2010).pdf

FACEBOOK

BroM krijgt een betoelaging vanaf september 2009 tot heden. Uitbreiding BroM naar heel Molenbeek / BroM+. Brom krijgt er een volwassen broer bij, BroM +. BroM+ richt zich specifiek op jongeren tussen 12 en 25 jaar. Zij zijn al te vaak een vergeten doelgroep.

Proefproject Brede School (kerngroep gemotiveerde partners samen met 3 scholen). In 2006 komt er een projectoproep voor brede school, waar pim een dossier voor ingeeft en wordt goedgekeurd: Brom krijgt gedurende drie jaar een halftijdse coördinator,en start Brom met 3 scholen uit verschillende netten (windroos, 4-windenschool en de klimpaal) en enkele jeugdorganisaties uit Molenbeek).

Evolutie naar thematische werkgroepen na 4 jaar bleven deze partners samenkomen en evolueerden naar thematische werkgroepen, waaronder ook één voor naschoolse opvang, dat uitmondde in het IBO de verliefde wolk)

PIM: netwerk rond vrije tijd. Pim staat voor partners in Molenbeek, dit waren enkele molenbeekse jeugdorganisaties. In 2000 ijverden ze voor een nederlandstalige bibliotheek in molenbeek, die er na 4 jaar ook is gekomen.

Enkele sfeerbeelden van het Festival Ma+Gique. Campus Toverfluit 2011. Kennismaking met het rijke vrijetijdsaanbod in Molenbeek en omgeving.

home