LINKS

REFERENTIEKADER

Steeds meer scholen en organisaties raken overtuigd van de kracht die van een Brede School kan uitgaan in het realiseren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. Met deze tekst wil de VGC duidelijkheid brengen in het gebruik van het begrip Brede School. Het referentiekader ‘Wat is een Brede School’ (2010) dat het Steunpunt Diversiteit en Leren ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC, zet de krijtlijnen uit waarin de Brede School doorheen al haar facetten en in haar volle rijkdom tot ontwikkeling kan komen. De VGC inspireert zich op dit referentiekader maar wil een aantal elementen en accenten, eigen aan de Brusselse situatie, uitwerken.

Uit: visietekst Brede School Collegebesluit houdende de goedkeuring van de visietekst Brede School nr. 20102011-0241 van 16-12-2010

HIERONDER KAN U INHOUDELIJKE LINKS TERUGVINDEN NAAR BREDE SCHOOL PROJECTEN, IN BINNEN EN BUITENLAND.

OOK TEKSTEN OVER ONZE EIGEN LOKALE INVULLING KAN U HIER TERUGVINDEN.

LITERATUURLINKS

http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/gelijke_onderwijskansen_speerpunten/brede_school/interview_luc_lamote.aspx

Belangrijke informatie voor je begint...

> http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/praktijk/090313-rapport-co%C3%B6rdinatie-BS.pdf

Colonne, L. (2010, december). Brede scholen in broad daylight. In cahier “De lerende gemeenschap” .

Desmet, L., Durnez, M., Gielis, K.& Quaghebeur, K. (2008, september). Brede school en haar meerwaarde binnen de veranderende visie op leren. School en samenleving. Mechelen: Wolters Plantyn, pp. 45-64.

Durnez, M. & Gervoyse, S. (2010). Het brede schoolverhaal  in de buitenschoolse kinderopvang. In: Beleidscahier 5 (november 2010). Van Vipbaby tot veelzijdig inventieve peuter. Brussel: Go!

Gervoyse, S. & Monbaliu, A. (2010, december). Brede school: een blik op de  rol van de leraar. School en samenleving, 25.

Bakker, P.P. (2010), 'Lessen van de keurmeester brede scholen. Over het kwaliteitstraject brede scholen in Almere', in: Valkestijn, M., P.P Bakker en Y. van Westering (red), 'Van brede school tot integraal kindcentrum? Voorbeelden en inspiratie uit de praktijk', Amsterdam, SWP. p. 39-46.

Hemels, I. (2010), 'Kwaliteitsontwikkeling van brede scholen', in: 'Kader Primair', sept 2010, p.34-37. Utrecht, AVS

Oberon en OOG Onderwijsondersteuning (2004), 'Kwaliteitscriteria brede school', Utrecht/Amsterdam, Oberon en OOG Onderwijsondersteuning.

ACHTERGROND
> Visietekst Brede School VGC

http://bop.vgc.be/onderwijs/taalvaart/visietekst%20brede%20school%20(16-12-2010).pdf

> Brede school

www.vlaanderen.be/bredeschool

> HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

www.hiva.be

> De dienstverlening van Oberon is gericht op resultaatsgerichte samenwerking tussen partners in onderwijs, welzijn en zorg.

www.oberon-o-a.nl

> Het Expertisecentrum Brede School Vlaanderen wil heel graag eigen ervaringen en expertise delen met eenieder die geïnteresseerd is in Brede Scholen!

www.bredeschool.be

> Dit dossier gaat over de pedagogische kwaliteit: de bijdrage die brede scholen leveren aan de talentontwikkeling en sociale participatie van kinderen en jongeren.

www.bredeschoolnizw.nl

> Onderwijscentrum Brussel Platform Brede School

http://bop.vgc.be/onderwijs/ocb/

Cultuurdienst Molenbeek op facebook

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1011630552

POWERPOINT
Brede school for dummies.
Hier kan je de powerpoint downloaden die BROM+ gebruikt om haar werking te verduidelijken. Indien u meer informatie wenst kan u die steeds bekomen via onderstaan e-mail adres.

brom@dbroej.be

INTERNATIONAL LINKS
> International centre of Excellence for Community schools

http://www.continyou.org.uk/children_and_young_people/international_centre_excellence_community_schools/

> GREEN PAPER Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems

http://ec.europa.eu/education/school21/com423_en.pdf

home