VERSLAGEN ACTIVITEITEN OVERZICHT AGENDA

news

VERSLAGEN VAN DE STUURGROEP BROM+
KAN JE HIER TERUGVINDEN

download verslag van 8.03.2012

download verslag van 8.02.2012

download verslag 16.01.2012

download verslag 28.11.2011

download verslag 25.11.2011

download PDF versie 26.10.2011

28.03.2012-29.03.2012
Project: stadsuitwisseling (Brussel-Gent- 3de graad)
26.03.2012
Projectdag: vrije-tijd; eerste graad
Vanaf Project Tracé/Jump naar werk (2de Graad) + Vrijwilligerswerk
9.02.2012
Initiatieles "Circus zonder handen", Campus Toverfluit
9.01.2012: start initaitieles dans Toverfluit, Danscentrum Jette
4.01.2012: Vrijetijdsmarkt met partners in Klein Kasteeltje
4.10.2011: pedagogische studiedag Toverfluit
19.09.2011: vrijetijdsmarkt voor jongeren
8.09.2011: Vrijetijdsmarkt BROM gemeenthuis ondersteuning
5.09.2011: vergadering doe-dag workshops eerste graad

 

 

 

 

Agenda BROM+//

29.08.2011
Jes vzw samenkomst pedagogische studiedag
5.09.2011
algemeen team D’Broej
5.09.2011
vergadering doe-dag workshops eerste graad
7.09.2011
bespreking toekomst BROM/BROM+
8.09.2011
Vrijetijdsmarkt BROM gemeenthuis ondersteuning
8.09.2011
Vergadering BROSO (taalbeleid)
12.09.2011
Toverfluit bespreking voorstel CANON
12.09.2011
Bespreking E. De Mulder
12.09.2011
bespreking met JES; opvolging wandelingen
16.09.2011
Administratie BROM+
19.09.2011
vrijetijdsmarkt voor jongeren
19.09.2011
evaluatieformulieren pedagogische studiedag
20.09.2011
Algemene vergadering Bibliotheek Molenbeek
22.09.2011
Stuurgroep Brom/BROM+
27.09.2011
website-vorming mee opvolgen
4.10.2011
pedagogische studiedag Toverfluit
6.10.2011
doornemen verslag Ria Van Herck; scholenenquête opvolgen
6.10.2011
uitdelen aan alle leerlingen vrijet-tijdskalender Toverfluit
10.10.2011
Imelda: uitdelen van de vrijetijdskalender
13.10.2011
Platform Brede School Opvolging
14.10.2011
indienen verslag R. Van Herck.
14.10.2011
werkgroep Fietsen
19.10.2011
BROM(+) bespreking stafmedewerkers Dbroej
20.10.2011
evaluatiegesprek wandelingen met JES VZW
21.10.2011
Samenlevingsopbouw Antwerpen; studiedag
27.10.2011
Stuurgroep (vetrek Anja)
27.10.2011
Bijeenkomst CCM-Labo du Maritim
28.10.2011
IBO De verliefde Wolk
7.11.2011
Overleg onderzoek VLOR
14.10.2011
Spijbelpreventie Toverfluit/ brainstorm ideeen en ondersteuning
16.11.2011
Frederik Lamote HUB (soc-cult.werk) overleg en bespreking
16.11.2011
Contact opgenomen met Regina Caeli lyceum
17.11.2011
visitatiecommissie lerarenopleding
19.11.2011
Verspreiding BROM en BROM+ materiaal tijdens CCM
22.11.2011
Toverfluit; vergadering v. eigenaars bevraging bij de aanwezigen.
25.11.2011
RVB/Stuurgroep D’BROEJ / TOEKOMST BROM
28.11.2011
BROM+ stuurgroep Toverfluit (eerste stuurgroep BROM+)
30.11.2011
Team Centraal Dbroej / Fuifraad met jongeren
7.12.2011
Klein Kasteeltje; vergadering Ward Schouppe
8.12.2011
Personeelsvergadering Toverfluit
8.12. 2011
Algemene vergadering BROM (afgelast)
9.12.2011
Afspraak JES VZW; uitwisseling scholen / verzet

13.12.2012
afspraak met Tracé
14.12.2012
afspraak met J. Van Damme; schepen van Molenbeek
20.12.2011
jeugdraad vgc
21.12.2012
beleidsplan d’broej
21.12.2012
“minute quartier” jongerenwerking
4.01.2012
Vrijetijdsmarkt met partners in Klein Kasteeltje.
5.01.2012
ingredient voorstel tot samenwerking DieGem-onderzoek
9.01.2012
start initaitieles dans Toverfluit (Danscentrum Jette)
10.01.2012
projecten indienen voor gemeente
13.01.2012
Tracé Overleg + oudercontact Campus Toverfluit
14.01.2012
Jef Van Damme : overleg BROM
15.01.2012
ocb brussel
16.01.2012
Stuurgroep BROM+ / Foyer-BINT receptie
23.01.2012
Bespreking Toverfluit-Fuif
26.01.2012
YOTA fietsproject
26.01.2012
bespreking Interstedelijke uitwisseling met JES VZW
27.01.2012
Overleg cultuurdienst Molenbeek & Scouts & gidsen Vlaanderen
27.01.2012
Nieuwjaarsreceptie Vaartkapoen
31.01.2012
Opvolging stuurgroep Brom
1.02.2012
Meisjeswerking Centrum West opvolging
7.02.2012
Gesprek rond Brede School Cardijnschool
8.02.2012
Stuurgroep BROM+
8.02.2012
Team Centraal D'Broej
9.02.2012
Gesprekken Brede School Koninklijk Atheneum Koekelberg
9.02.2012
OCB-subsidiedossier Brede School
19.03.2012
ALGEMENE VERGADERING BROM & BROM+
27.02.2012
LOP Armoede (Unicef)
home