In 2000 werd PIM opgericht. PIM staat voor partners in Molenbeek en groepeerde enkele jeugdorganisaties binnen Molenbeek die ijverden voor een Nederlandstalige bibliotheek in Sint-Jans-Molenbeek.

In 2004 was die Nederlandstalige bibliotheek een feit en evolueerde het overleg naar thematische werkgroepen.

Dit tot 2006 wanneer er vanuit PIM een dossier werd ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de proeftuinen Brede School. Dit dossier werd goedgekeurd waardoor PIM BroM (Brede School Molenbeek) werd en een halftijdse coördinator kreeg toegewezen gedurende drie jaar.

In 2009 liep de subsidie af, maar omdat BroM zijn meerwaarde kon bewijzen, wordt zij sindsdien verder gesubsidieerd door de VGC dienst onderwijs en vorming dankzij stedenfondsmiddelen.

Sinds 2011 wordt ze op bovenlokaal niveau omkaderd door het platform Brede School, het expertisecentrum Brede School binnen het Onderwijscentrum Brussel.