een netwerk (klik op 'netwerk' om een overzicht te krijgen van het netwerk) tussen alle actoren in de brede leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die Nederlands praten (als eerste, tweede, derde, vierde,...taal) uit Sint-Jans-Molenbeek.
Doel van het samenwerkingsverband is het vergroten van de ontwikkelingskansen van al deze kinderen en jongeren.

Die ontwikkelingskansen worden vergroot doordat de brede school de verschillende domeinen binnen de brede leer- en leefomgeving samenbrengt: welzijn, vrije tijd, de buurt, de thuissituatie en het onderwijs.

BroM wil ervoor zorgen dat de kinderen (en jongeren) in Molenbeek zich goed voelen in hun vel, zich amuseren, hun talenten ontwikkelen, boeiende ervaringen opdoen, kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, nieuwe mensen ontmoeten, Nederlands kunnen spreken en gebruiken buiten de schoolmuren, enz…

Om dit te verwezenlijken werkt BroM zowel op lokaal niveau binnen haar netwerk, als op bovenlokaal niveau via het platform brede school, het expertisecentrum brede school brussel dat gevestigd is binnen het Onderwijscentrum Brussel. (Klik op Onderwijscentrum Brussel voor de link hiernaar)

BroM werkt volgens de visie zoals die ontwikkelt is door het steunpunt diversiteit en leren vanuit Brede School Vlaanderen, maar met accenten gelegd op de Brusselse realiteit zoals het Onderwijscentrum Brussel dit aangeeft in zijn visietekst. (klikken op 'visietekst' om de visietekst te lezen)

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van BroM: klik hier.